Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0512 - 541477
  • info@hamoen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

26-09-2017

Het vervelende AOW-gat

Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen tegen een pensioentekort aanlopen zodra de oudste partner pensioengerechtigd is. Er ontstaat namelijk recht op een lagere AOW dan verwacht.

Partners hebben samen recht op 100 procent van de AOW-uitkering. Want beide partners hebben ieder recht op 50 procent. Als partners even oud zijn, is er niets aan de hand. Is dat niet zo, en dat is meestal het geval, ontstaat er een probleem.

Want pensioenfondsen en -verzekeraars gaan bij het bepalen van de pensioenhoogte uit van het bestaan van een AOW-uitkering. Maar wanneer die AOW-uitkering (een tijdje) lager uitvalt dan verwacht ontstaan tekorten. 

Hoe groot is het tekort?

Gepensioneerde partners krijgen gezamenlijk een bruto AOW-uitkering van 1.563,62 euro per maand (2017). Als één van beide gepensioneerd is, bestaat er recht op 794,59 euro per maand. Zolang de jongste nog niet pensioengerechtigd is, ontstaat er dus een gat van bijna 800 euro per maand.
Dit is al een probleem bij partners met een leeftijdsverschil van een paar maanden. Met een verschil van een paar jaren is de ramp vaak niet te overzien.

Is het probleem nieuw?

Nee, maar het probleem is ontstaan door een recente aanpassing in 2015. Tot 2015 bestond er standaard recht op partnertoeslag als de partner nog geen recht had op AOW.
Er waren wel voorwaarden. Het inkomen van de jongere partner werd deels gekort op de zogenaamde partnertoeslag. Een uitkering zelfs volledig. Gepensioneerden die al vóór 2015 recht hadden op partnertoeslag houden overigens gewoon recht op de toeslag. Tenminste zolang ze aan de voorwaarden blijven voldoen.

Hoe kun je het tekort aan inkomen opvangen?

Het begint met inzicht krijgen in de verwachte hoogte van de AOW. En in het antwoord op de vraag hoeveel maanden die AOW dan 'te laag' zou zijn. Om dat te overbruggen zal gespaard moeten worden. Dat kan overigens gewoon op een spaarrekening. 

Lijfrentekapitaal opbouwen om het tekort op te vangen

In bepaalde gevallen kan het ook interessant zijn om de tekorten op te vangen via een op te bouwen lijfrentekapitaal. De inleg is dan aftrekbaar van het inkomen. Zodra je met pensioen gaat kun je het kapitaal gebruiken om een tijdelijke aanvulling op jouw pensioen aan te kopen. Op deze manier kun je een pensioentekort repareren, maar ook een tekort aan AOW opvangen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens