Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0512 - 541477
  • info@hamoen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel adviesbureau. En onafhankelijk wil in dit geval heel duidelijk zeggen dat geen enkele bank of verzekeringmaatschappij ons tot iets kan verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, maar u bent dat. Bedrijf of particulier, u bent onze opdrachtgever!
Dat houdt in dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Of dat nu gaat om een hypotheek, financiële planning of om risicomanagement, ons gaat het erom de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen.

40 jaar ervaring, geen winstmaximalisatie.

Al bijna 40 jaar zijn we onder onze familienaam bezig -inmiddels de 2e generatie- vanuit de gedachte ons zo dienstbaar mogelijk op te stellen.
Gedreven vanuit onze levensovertuiging om mensen recht te doen willen we met onze klanten een duurzame relatie opbouwen én die onderhouden. Wij doen niet aan winstmaximalisatie en nemen dus genoegen met een bescheiden winst, vodoende om de continuïteit te waarborgen zodat we u kunnen blijven helpen.   

We zeiden het al: we zijn financieel adviseurs. Ons vak is dus het adviseren en begeleiden op het enorm brede vlak van financiële dienstverlening. Dat betekent dat wij ons specialist durven te noemen op de terreinen:

  • hypotheekadvies
  • verzekeringen voor bedrijven en pariculieren
  • risicobeheer om na te gaan hoe uw spullen beschermd dienen te worden
  • loonadministratie, met name voor kerkelijke gemeenten
  • belastingaangifte IB voor pariculieren
  • oudedagsvoorzieningen
  • vermogensgroei

Op deze website willen we u graag duidelijk maken wat u op al die deelterreinen van ons mag verwachten. Wat we kunnen en wat we willen.